Thành viên sáng lập

Hãy gặp những người đã tạo ra những viên Gummy vitamin mà con bạn yêu thích.

Eff

Nhà sáng lập và Giám đốc thương hiệu

“Only the best for our kids”

Cachino

Nhà sáng lập và Giám đốc vùng

“Complete nutrition, all in one great-tasting gummy!

Hãy tham gia cùng chúng tôi để tạo sự khác biệt!

Với PN Kids, chúng tôi đam mê sáng tạo ra những sản phẩm tuyệt vời cho sức khỏe của bạn để chúng ta cùng nhau góp phần làm cho thế giới tốt đẹp hơn. Hãy tham gia cùng chúng tôi để tạo sự khác biệt!

PNkids

Để đươc tư vấn miễn phí & nhận
thông tin mới nhất từ PNkid

Đăng ký Facebook